Obaveštavamo vas da svako brisanje web porudžbine u periodu od 15 – 17 h neće biti prihvaćeno, i ta roba će vam stići prema unapred dogovorenom terminu. Izuzetak su magacini koji su obeleženi crvenim tekstom (fabrike, OE) kod kojih nema brisanja bez obzira na vremenski period.